23 Ocak 2011 Pazar

V$SYS_OPTIMIZER_ENV Dinamik Performans Görüntüsü

Merhabalar,

V$SYS_OPTIMIZER_ENV dinamik performans görüntüsü bir instance içerisindeki optimizer ortamlarının değerlerini ve içeriklerini göstermektedir. Bu dinamik görüntünün önemi büyüktür zira Oracle Optimizer'ının (Cost Based Optimizer) verilen girdiyi kullanarak, hangi parametrelerle bir çalıştırma planı (execution plan) kuracağına karar verilir. Bu durumda bu tipte parametrelerin değiştirilmesi ile CBO'nun kullanacağı planların da değişmesine yol açacaktır.

Görüntü ile ilgili olarak aşağıdaki bilgileri verebilirim;

Column                         Datatype                 Description
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ID                                NUMBER               Optimizer ortamında yer alan parametrenin benzersiz belirleyicisi
NAME                        VARCHAR2(40)     Parametrenin adı
SQL_FEATURE         VARCHAR2(64)     Bağlı özelliğin kontrol belirleyicisi
ISDEFAULT               VARCHAR2(3)       Parametrenin varsayılan değerine eşit olup olmadığını gösterir
VALUE                       VARCHAR2(25)     Parametrenin değeri
DEFAULT_VALUE   VARCHAR2(25)      Parametrenin varsayılan değeri

Veritabanındaki örnek çıktısı ise aşağıdaki gibidir;SQL> select name, value, isdefault from V$SYS_OPTIMIZER_ENV;

NAME                                     VALUE                     ISD
---------------------------------------- ------------------------- ---
parallel_execution_enabled               true                      YES
optimizer_features_enable                11.2.0.1                  YES
cpu_count                                16                        YES
active_instance_count                    1                         YES
parallel_threads_per_cpu                 2                         YES
hash_area_size                           131072                    YES
bitmap_merge_area_size                   1048576                   YES
sort_area_size                           65536                     YES
sort_area_retained_size                  0                         YES
pga_aggregate_target                     7340032 KB                YES
_pga_max_size                            1468000 KB                NO
parallel_query_mode                      enabled                   YES
parallel_dml_mode                        disabled                  YES
parallel_ddl_mode                        enabled                   YES
optimizer_mode                           all_rows                  YES
cursor_sharing                           force                     NO
star_transformation_enabled              false                     YES
optimizer_index_cost_adj                 100                       YES
optimizer_index_caching                  0                         YES
query_rewrite_enabled                    false                     NO
query_rewrite_integrity                  enforced                  YES
workarea_size_policy                     auto                      YES
optimizer_dynamic_sampling               2                         YES
statistics_level                         typical                   YES
skip_unusable_indexes                    true                      YES
optimizer_secure_view_merging            true                      YES

26 rows selected.

Kolay gelsin.

Ogan

Hiç yorum yok:

Takip et: @oganozdogan