21 Ocak 2011 Cuma

Recovery Manager (RMAN) & Dinamik Performans Görüntüleri

Selamlar,

Recovery Manager ile ilgili bilgileri toplayabileceğimiz dinamik performans görüntüleri bulunmakta. SYS'nin sahip olduğu bu görüntülerden bahsedeceğim. Aşağıdaki görüntülerin daha da ötesinde yedeklemeler ve alınmış yedeklerle ilgili çok daha fazla bilgi sahibi olabileceğiniz data dictionary görüntüleri mevcuttur. Burada gösterdiklerim yalnız bir alt kümesini kapsamaktadır ve v$fixed_view objesi altında görülebilmektedir.

V$RMAN_CONFIGURATION

Bu görüntü bize RMAN üzerinde varsayılan olarak bırakılmamış ve elle değiştirilmiş olan çıktıları göstermektedir. Bir örnek olarak;


SQL> select * from V$RMAN_CONFIGURATION;

     CONF#                  NAME                     VALUE
--------------------------------------------------------------------------
         1 CONTROLFILE AUTOBACKUP ON
         2 DEVICE TYPE DISK PARALLELISM 1 BACKUP TYPE TO COMPRESSED BACKUPSET
         3 RETENTION POLICY TO RECOVERY WINDOW OF 7 DAYS
         4 CONTROLFILE AUTOBACKUP FORMAT FOR DEVICE TYPE DISK TO '/backup/%F'
         5 DEFAULT DEVICE TYPE TO DISK
         6 CHANNEL DEVICE TYPE DISK FORMAT   '/backup/%U'
         7 BACKUP OPTIMIZATION ON

7 rows selected.


RMAN> show all;
using target database control file instead of recovery catalog
RMAN configuration parameters are:
CONFIGURE RETENTION POLICY TO RECOVERY WINDOW OF 7 DAYS;
CONFIGURE BACKUP OPTIMIZATION ON;
CONFIGURE DEFAULT DEVICE TYPE TO DISK;
CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP ON;
CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP FORMAT FOR DEVICE TYPE DISK TO '/backup/%F';
CONFIGURE DEVICE TYPE DISK PARALLELISM 1 BACKUP TYPE TO COMPRESSED BACKUPSET;
CONFIGURE DATAFILE BACKUP COPIES FOR DEVICE TYPE DISK TO 1; # default
CONFIGURE ARCHIVELOG BACKUP COPIES FOR DEVICE TYPE DISK TO 1; # default
CONFIGURE CHANNEL DEVICE TYPE DISK FORMAT   '/backup/%U';
CONFIGURE MAXSETSIZE TO UNLIMITED; # default
CONFIGURE ENCRYPTION FOR DATABASE OFF; # default
CONFIGURE ENCRYPTION ALGORITHM 'AES128'; # default
CONFIGURE ARCHIVELOG DELETION POLICY TO NONE; # default
CONFIGURE SNAPSHOT CONTROLFILE NAME TO '/backup/snapcf_opttest.f';

Yukarıdaki parametreler arasında "default" olmayanları V$RMAN_CONFIGURATION içerisinde görebiliyoruz.V$RMAN_STATUS


Bu dinamik performans görüntüsünün amacı ise bize geniş bir özet sunmak ve bu özetin içerisinde de yaptığımız işlemlerin (DELETE, BACKUP, RMAN) nasıl ve ne zaman sonuçlandığını göstermek.


SQL> desc V$RMAN_STATUS;
 Name                                                  Null?    Type
 ----------------------------------------------------- -------- ------------------------------------
 SID                                                            NUMBER
 RECID                                                          NUMBER
 STAMP                                                          NUMBER
 PARENT_RECID                                                   NUMBER
 PARENT_STAMP                                                   NUMBER
 SESSION_RECID                                                  NUMBER
 SESSION_STAMP                                                  NUMBER
 ROW_LEVEL                                                      NUMBER
 ROW_TYPE                                                       VARCHAR2(19)
 COMMAND_ID                                                     VARCHAR2(33)
 OPERATION                                                      VARCHAR2(33)
 STATUS                                                         VARCHAR2(23)
 MBYTES_PROCESSED                                               NUMBER
 START_TIME                                                     DATE
 END_TIME                                                       DATE
 INPUT_BYTES                                                    NUMBER
 OUTPUT_BYTES                                                   NUMBER
 OPTIMIZED                                                      VARCHAR2(3)
 OBJECT_TYPE                                                    VARCHAR2(13)
 OUTPUT_DEVICE_TYPE                                             VARCHAR2(17)

SQL> SELECT ROW_TYPE, COMMAND_ID, OPERATION, STATUS, MBYTES_PROCESSED, START_TIME, END_TIME, INPUT_BYTES, OUTPUT_BYTES, OPTIMIZED, OBJECT_TYPE, OUTPUT_DEVICE_TYPE
  2  FROM V$RMAN_STATUS;

ROW_TYPE            COMMAND_ID                        OPERATION
STATUS                  MBYTES_PROCESSED START_TIM END_TIME  INPUT_BYTES OUTPUT_BYTES OPT OBJECT_TYPE   OUTPUT_DEVICE_TYP
--------------------------------------------------------------------------------------------------

SESSION             2011-01-19T01:00:02               RMAN
COMPLETED                         217798 19-JAN-11 19-JAN-11  2.2838E+11    495342592 NO

COMMAND             2010-12-21T02:00:01               DELETE
COMPLETED                              0 21-DEC-10 21-DEC-10           0            0 NO

COMMAND             2011-01-19T01:00:02               BACKUP
COMPLETED                            952 19-JAN-11 19-JAN-11   999146496    363713536 NO
ARCHIVELOG    DISK

COMMAND             2011-01-09T01:00:01               BACKUP
COMPLETED                         152876 09-JAN-11 09-JAN-11  1.6030E+11   9710862336 NO
DB INCR       DISK

RECURSIVE OPERATION 2010-12-22T01:00:00               CONTROL FILE AND SPFILE AUTOBACK
COMPLETED                             13 22-DEC-10 22-DEC-10    14057472     14139392 NO
              DISK

SESSION             2011-01-14T02:00:01               RMAN
COMPLETED                              0 14-JAN-11 14-JAN-11           0            0 NO

COMMAND             2010-12-22T01:00:00               BACKUP
COMPLETED                            988 22-DEC-10 22-DEC-10  1035980800    378687488 NO
ARCHIVELOG    DISK

Bu çıktıya baktığınız zaman, yapılan işlemlerin tutulmasının ötesinde ne kadarlık bir veri boyutu girişi yapılmış ve buna karşılık yine ne kadarlık veri boyutu çıktısı alınmış. Backup set kullanıldığı zaman yedekleme sırasında önceden tahsis edilmiş ve boş olan blokların yedeği alınmıyordu. Giren megabyte ile çıkan kilobyte arasındaki farkın sebebini bu durum açıklıyor. "COMPLETED" olması ise bize bu komutun ve operasyonun düzgün bir şekilde tamamlandığını gösteriyor.V$RMAN_OUTPUT

V$RMAN_STATUS görüntüsünden farklı olarak V$RMAN_OUTPUT görüntüsü bize bu operasyonların içerisinde neler olduğunu göstermektedir. Bir örnek;


SQL> SELECT SID, OUTPUT
2 FROM V$RMAN_OUTPUT;

SID                        OUTPUT
------------------------------------------------------------

Starting Control File and SPFILE Autobackup at 19-JAN-11
piece handle=/backup/c-750193206-20110119-00 comment=NONE
Finished Control File and SPFILE Autobackup at 19-JAN-11
Starting backup at 19-JAN-11
current log archived
using channel ORA_DISK_1
channel ORA_DISK_1: starting compressed archive log backupset
channel ORA_DISK_1: specifying archive log(s) in backup set
input archive log thread=1 sequence=594 recid=7930 stamp=740624428
input archive log thread=1 sequence=595 recid=7931 stamp=740692865
input archive log thread=1 sequence=596 recid=7932 stamp=740701611
input archive log thread=1 sequence=597 recid=7933 stamp=740782923
input archive log thread=1 sequence=598 recid=7934 stamp=740805167
channel ORA_DISK_1: starting piece 1 at 19-JAN-11
channel ORA_DISK_1: finished piece 1 at 19-JAN-11
piece handle=/backup/ARC_OPTTEST_740805169_4248 tag=TAG20110119T031248 comment=NONE
channel ORA_DISK_1: backup set complete, elapsed time: 00:01:56
channel ORA_DISK_1: deleting archive log(s)
archive log filename=/backup/OPTTEST/archivelog/2011_01_17/o1_mf_1_594_6m6y3vd3_.arc recid=7930 stamp=740624428
archive log filename=/backup/OPTTEST/archivelog/2011_01_17/o1_mf_1_595_6m90yqxq_.arc recid=7931 stamp=740692865
archive log filename=/backup/OPTTEST/archivelog/2011_01_17/o1_mf_1_596_6m99j3c9_.arc recid=7932 stam
p=740701611
archive log filename=/backup/OPTTEST/archivelog/2011_01_18/o1_mf_1_597_6mcrx0wj_.arc recid=7933 stamp=740782923
archive log filename=/backup/OPTTEST/archivelog/2011_01_19/o1_mf_1_598_6mdgn7h3_.arc recid=7934 stamp=740805167
Finished backup at 19-JAN-11

Hangi datafile'ın, hangi archivelog dosyasının veya tam olarak neyin yedeklenmiş olduğunu görebiliyoruz. Bunun yanı sıra adım adım neler yapmış olduğunu da gösteriyor (Finished backup at 19-JAN-11, current log archived gibi).

V$RMAN_BACKUP_SUBJOB_DETAILS

Bu görüntünün amacı ise veritabanının artımlı yedeğinin ve archivelog yedeğinin bilgilerini sunmaktır. Alınan yedeklerin toplam boyutu GB veya MB bazında gösterilmektedir.

SQL> select * from V$RMAN_BACKUP_SUBJOB_DETAILS;

SESSION_KEY SESSION_RECID SESSION_STAMP OPERATION
COMMAND_ID                        START_TIM END_TIME  INPUT_BYTES OUTPUT_BYTES STATUS_WEIGHT
OBJECT_TYPE_WEIGHT OPTIMIZED_WEIGHT OUTPUT_DEVICE_TYP AUT STATUS                  INPUT_TYPE    OPT
AUTOBACKUP_COUNT COMPRESSION_RATIO
INPUT_BYTES_DISPLAY
OUTPUT_BYTES_DISPLAY
----------------------------------------------------------------------------------------------------
2210          2210     737514012 BACKUP
2010-12-12T01:00:01               12-DEC-10 12-DEC-10  1387012096    495754240             1
                 4                0 DISK              NO  COMPLETED               ARCHIVELOG    NO
               0        2.79778161
    1.29G
  472.79M

       2245          2245     738378009 BACKUP
2010-12-22T01:00:00               22-DEC-10 22-DEC-10  2.2839E+11    483102720             1
                 7                0 DISK              NO  COMPLETED               DB INCR       NO
               0        472.752936
  212.70G
  460.72M

Tarih, yedekleme türü, tamamlanıp tamamlanmadığı, ne tipte bir yedekleme olduğu ve giren ve çıkan toplam boyutları bu dinamik performans görüntüsü aracılığı ile görebiliyoruz. Bu görüntünün bir diğer özelliği is benzer RMAN komutlarını birleştirmesidir.

V$RMAN_BACKUP_JOB_DETAILS

V$RMAN_BACKUP_SUBJOB_DETAILS görüntüsünün aksine herhangi bir birleştirme yapılmadan gösterilen RMAN yedekleme görevlerini ekrana taşır. Yine küçük bir örnek;

SQL> select * from V$RMAN_BACKUP_JOB_DETAILS;

SESSION_KEY SESSION_RECID SESSION_STAMP COMMAND_ID                        START_TIM END_TIME
INPUT_BYTES OUTPUT_BYTES STATUS_WEIGHT OPTIMIZED_WEIGHT OBJECT_TYPE_WEIGHT OUTPUT_DEVICE_TYP
AUTOBACKUP_COUNT AUT STATUS                  INPUT_TYPE    OPT ELAPSED_SECONDS COMPRESSION_RATIO
INPUT_BYTES_PER_SEC OUTPUT_BYTES_PER_SEC
INPUT_BYTES_DISPLAY
OUTPUT_BYTES_DISPLAY
INPUT_BYTES_PER_SEC_DISPLAY
OUTPUT_BYTES_PER_SEC_DISPLAY
TIME_TAKEN_DISPLAY
----------------------------------------------------------------------------------------------------
       2210          2210     737514012 2010-12-12T01:00:01               12-DEC-10 12-DEC-10
 1387012096    495754240             1                0                  4 DISK
               0 NO  COMPLETED               ARCHIVELOG    NO              196        2.79778161
         7076592.33           2529358.37
    1.29G
  472.79M
    6.75M
    2.41M
00:03:16

       2318          2318     740192414 2011-01-12T01:00:02               12-JAN-11 12-JAN-11
 2.2835E+11    472409088             1                0                  7 DISK
               0 NO  COMPLETED               DB INCR       NO             7962        483.380145
         28680378.5           59332.9676
  212.67G
  450.52M
   27.35M
   57.94K
02:12:42

Dikkat ederseniz operasyonların toplam miktarı birleştirilmeden gösterildi ve yukarıdaki görüntünün toplamları ile aynı sonuçları burada da elde ettik. Sürenin görüntülenmesi ve diğer parçaların da bilinmesi (toplam boyut) sizin için önemli ise bu görüntüyü inceleyebilirsiniz.

V$RMAN_BACKUP_TYPE

Yedekleme tipleri ne olabilir? Çeşitleri görmek isterseniz bu görüntüyü sorgulamalısınız.

SQL> select * from V$RMAN_BACKUP_TYPE;

    WEIGHT INPUT_TYPE
---------- -------------
         1 BACKUPSET
         2 SPFILE
         3 CONTROLFILE
         4 ARCHIVELOG
         5 DATAFILE INCR
         6 DATAFILE FULL
         7 DB INCR
         8 RECVR AREA
         9 DB FULL

9 rows selected.

V$RMAN_ENCRYPTION_ALGORITHMS

Bir önceki yazılarımda DBMS_OBFUSCATION_TOOLKIT paketi ile ilgili bir yazı yazmıştım. Burada DES ve AES'ten bahsetmiştim. DES ve AES birer şifreleme standardıdır. AES daha gelişmiş olan bir standarttır ve aşağıda görüleceği gibi hangi anahtarlama çeşidinin RMAN için kullanılacağı gösterilmektedir. 

SQL> select * from V$RMAN_ENCRYPTION_ALGORITHMS;

ALGORITHM_ID ALGORITHM_NAME
ALGORITHM_DESCRIPTION                                            IS_ RES
--------------------------------------------------------------------------
           1 AES128
AES 128-bit key                                                  YES NO

           2 AES192
AES 192-bit key                                                  NO  NO

           3 AES256
AES 256-bit key                                                  NO  NO

İyi çalışmalar.

Ogan

Hiç yorum yok:

Takip et: @oganozdogan