20 Ocak 2012 Cuma

Bütünleşme Stratejilerinde İnsan Kaynaklarının Rolü

Bütünleşme Stratejilerinde İnsan Kaynaklarının Rolü

Dikey bütünleşme (vertical integration) bir stratejidir ve yönetim kontrol mekanızmasıdır. Dikey bütünleşmelerde, aynı tedarik zincirinde yer alan şirketler ortak bir yönetim altında birleşirler. Bu girişim aynı zamanda yatay bütünleşmenin kontrastıdır. Yatay bütünleşme (horizontal integration) stratejisi ise bir şirketin bir rakibini satın almasıdır.

Bütünleşme stratejilerinin ortaya konduğu ve gerçekleştirildiği durumlarda insan kaynakları departmanına da bir takım işler düşmektedir. Bu işlerin başında şirket çalışanlarını süreç hakkında bilgilendirme çalışmaları yer almaktadır. Bütünleşmenin herhangi bir çeşidine göre (ileriye doğru, geriye doğru veya yatay) fark etmez, İK her zaman çalışanları bilgilendirmelidir. 

Büyük örgüt değişimlerinde çalışanların üzerindeki tedirginlik, iş kaygısı, haklarının kaybolacağı inancı, düzenlerinin bozulacağı baskısı artar. Bu baskının minimize edilmesinin yegane yollarından birisi bilgilendirmedir. Her bütünleşme ve örgüt değişim sürecinde çalışanların motivasyonlarının düştüğünü ifade edebiliriz. Bütünleşme stratejisiyle değişecek olan sistem, kültür ve iş rolleri ve tanımları iyi açıklanmalıdır. Değişim sürecinin başından sonuna kadar, değişimle ilgili sunumlar, çalışmalar yapılmalıdır. Sürecin aşamaları çalışanlarına dikkatlice anlatılmalı, performansı yüksek personel bu değişimden olumlu faydalanmalı (terfi, ücreti hak), demotivasyon kaynakları ortadan kaldırılmalı ve her şeyden önemlisi bütünleşme stratejisinin verimli bir şekilde sonuçlandırılması önemlidir. Çalışanların, stratejik değişimlerden pozitif yönde etkilendiği yapılan anketlerle ortaya konduktan sonra koruma stratejisi olarak varolan İK çalışmalarına devam edilmelidir. Bu yöntemle şirketin genel havası hep olumlu esmeye devam edecektir. Entegrasyon sürecinin sonlarında ve devamında çalışanların motivasyonları takip edilmeye devam edilmelidir.

İK'nın diğer rolleri arasındaki iş analiz görevi de yeni yapıda gündeme gelecektir. Farklı görevler ortaya çıkabileceği, varolanların da değişebileceği gerçeği ile İK yöneticileri ve diğer yöneticiler arasında iş tanım ve analizi çalışmaları yerine getirilmeli, departmanlaşmalar yapılmalı ya da halihazırda olan departmanlar lav edilmelidir. 

Bütünleşme stratejisinin bir parçası da stratejinin ne kadar başarılı, verimli ve geçerli olduğunun tespit edilmesidir. Stratejik yönetim kararları gereği değişen örgütlerdeki çarpıklıklar, hiyerarşik problemler, satışların azalması vb. konuların normalden çok daha dikkatli takip edilmesi gerekmektedir. Bir entegrasyonun, organizasyon değişiminin başarını ortaya koyan faktörlerin iyi analiz edilmesi ve sürecin başarısının ölçülmesi gerekmektedir.

Günümüzde birçok şirket satın alma ve birleşme stratejilerini uygulamaktadır. Yeni bir pazara girebilmek için çoğu zaman en efektif yöntem şirket satın almaları ve sonrasında pazar geliştirmeleri görülür. Bu doğrultuda şirketin insan kaynakları departmanının fonksiyonel stratejileri de bu genel stratejiyi destekler bir yapıda olmalıdır.

Hiç yorum yok:

Takip et: @oganozdogan