27 Nisan 2011 Çarşamba

11gR1 Parametresi - DIAGNOSTIC_DEST

DIAGNOSTIC_DEST

Oracle 11g versiyonunun birinci sürümü (11gR1) ile aramıza katılan ve bünyesinde birkaç alt dizin barındıran bu yeni parametre hakkında konuşacağım.

"String" yani karakter tipindeki bu parametre, bir dizin yapısını kayıt altına alır. Normal şartlar altında $ORACLE_BASE ortam değişkenini kaydeder ancak tanımlanmadığı durumlarda $ORACLE_HOME kullanılır. Bu iki parametreye birer örnek verelim;


#echo $ORACLE_BASE
/oracle/product/11.1.0
#echo $ORACLE_HOME
/oracle/product/11.1.0/db_1

ALTER SYSTEM komutu ile varsayılan değerini dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.

SQL> alter system set DIAGNOSTIC_DEST = '/home/oracle/yeni_lokasyon';
System altered.

Oracle RAC sistemlerinde, her bir instance için ayrı ayrı tanımlanabilir ancak Oracle'ın tavsiyesine göre bu parametreyi her instance için aynı tutmak ve lokasyonuda paylaşılan bir disk alanında bulundurmaktır. Diagnostic dest'in parametre dizin yapısı ise aşağıdadır;

diagnostic_dest/diag/rdbms/veritabanı_adı/instance_adı

Yukarıdaki lokasyon, dizin aynı zaman ADR (Automaic Diagnostic Repository) ana lokasyonu olarak tanımlanmaktadır. Instance'la ilgili dosyaların saklandığı dizinler ise;

- Trace Dosyaları: adr-home/trace
- Alert Log: adr-home/alert. Bu lokasyonda bulunan alert.xml dosyası, xml formatındadır ve Oracle ARB loglama standartlarını kapsamaktadır. alert.log dosyasını takip etmek isterseniz (text olan) trace dosyalarının olduğu dizine gitmeniz gerekmektedir. Bu durum, OCA - OCP sertifikasyon sınavlarında soru olarak karşınıza çıkabilir.
- Core Dosyaları: adr-home/cdump
- Incident (Olay) Dosyaları: adr-home/incident/incdir#. ORA-600, ORA-7445 gibi içsel hatalar veya bug'lar birer olaydır ve olay dosyası üretirler. Bu tipte dosyaları bu dizin altında bulabilirsiniz.

10g versiyonu ile karşılaştırmasına bakarsak;

10g ---> 11g
USER_DUMP_DEST ---> adr-home/trace
BACKGROUND_DUMP_DEST ---> adr-home/trace , adr-home/alert
CORE_DUMP_DEST ---> adr-home/cdump
USER/BACKGROUND_DUMP_DEST ---> adr-home/incident/incdir#

SQL> show parameter diagnostic_dest


NAME                          TYPE          VALUE
------------------------ ------- -----------------------
Diagnostic_dest              string          /oracle/product/11.1.0

İyi çalışmalar.

Ogan

Hiç yorum yok:

Takip et: @oganozdogan