18 Nisan 2009 Cumartesi

Fixed-Line Performance Management

Merhaba,

Oracle dışında kalan bir konu olacak fakat ucu biraz Oracle'a dokunan bir konu :)

Fixed veya Wire Line operatörler, hatlarındaki performans değerlerini takip etmek ve günlük ve anlık raporlar alabilmek için bir takım yazılımlar kullanırlar. Bu yazılımlardan bir kaçı; Aircom OPTIMA, Ericsson ENIQ, Inforvista INFOVISTA gibi. Bu yazılımların da kendilerinin tercih ettiği ve verilerin tutulduğu veritabanları vardır. Ericsson ENIQ (Ericsson Network IQ) Sybase veritabanı kullanır ve bunun dışında kalan firmalar tercihlerini Oracle'dan yana kullanmaktadırlar.


Performans yönetimi olarak kullanmakta olduğum yazılım Aircom -bir İngiliz firması- firmasının OPTIMA ürünüdür. Optima ile neler yapılabilir?

Optima, back-end ve front-end olmak üzere iki ayrı arayüzden oluşur. Back-end arayüzünde programın arka tarafında çalışacak ve veritabanını güncelleyecek konfigürasyonlar yapılır.

Veritabanına bir arayüz yüklemek istiyorsak önce o arayüze ait bir "interface workbook" oluşturmamız gerekmektedir. Bu bir excel sheet'tir ve içerisinde operatörün istediği bir arayüzden gelen verinin, veritabanına nasıl yükleneceğini barındırır. Bu arayüzü aktive edersekte (Optima OIT Tool aracılığı ile) veritabanına yazılabilmesi için "validator" ve "loader" script'lerini oluşturur.

Optima'da veriyi ftp, snmp, xml gibi yöntemlerle, santral'in, sdh cihazının ya da kiralık hatların bağlı olduğu ve yönetildiği EMS'lerden (Element Management System) çekeriz. Çekilen bu veri arından bize anlamlı bir hale getirip, veritabanına düzenli bir şekilde yazılabilmesi için .CSV uzantılı dosyaya, bir parser aracılığı ile çevrilir.

Bu konfigürasyonların ve scriptlerin aşamaları ise şu şekildedir;

FTP --> PARSER --> VALIDATOR --> COMBINER (Opsiyonel) --> LOADER

Yukarıdaki işlemleri ise şu şekilde açıklayabiliriz;

FTP: Perl ile yazılmış ve bir .ini dosyayı gönderilen ftp scripti sayesinde karşıdaki yönetim sisteminden üreyen performans verileri toplanır. İşlenmek üzere bir folder'ın altına konulur.

PARSER: Parser'ın görevi ftp'nin çektiği veriyi anlamlı ve düzenli bir hale getirmektir. Gelen veri .CSV uzantılı olsa bile üretilen parser bu veriyi düzenleyecektir. Parser ise bize, Aircom tarafından geliştirilmektedir.

VALIDATOR: Validator'ın görevi ise, parse edilmiş veriyi load edilebilecek konuma getirmektir. Dolayısıyla loader, bu veriyi bir takım araçlar sayesinde (sql loader) veritabanına hızlı bir şekilde yükleyecektir.

COMBINER: Opsiyonel olan bu script ise validate edilmiş bir verinin içindeki sayaç gruplarının tekbir grup altında toplanmasını gerçekleştirir. Tekbir grup altında toplanan bu verilerse veritabanında tek ve büyük bir tabloda, partition'lar halinde tutulacaktır.

LOADER: Bulk load ve single insert yapabilme özelliklerine sahip olan loader, çok hızlı bir şekilde veriyi veritabanına yazmakla görevlidir. Bulk insert edilen veri grubu, SGA'i fazla yormadan ve single insert'lere göre kat kat daha hızlı veritabanına yazılırlar.

Yukarıda tanımladığım görevler, Optima'nın back-end görevleridir. Bunun dışında bir de front-end görevleri vardır. Front-end arayüzünün amacı ise back-end'in topladığı veriyi raporlamak, görüntülemek, manipüle etmek vb.

Front-end için Optima Lite adı verilen bir program kullanılır. Programın içinde, Data Explorer, Filters, Element Hierarchy, Module Explorer, Reports, Alarms, Administrative Tools, Help gibi içerikler vardır.

Data Explorer: Veritabanındaki veriyi incelemeye yarar. Herhangi bir programa ihtiyacınız olmadan, hangi tabloda ne var görebilirsiniz.

Filters: Filtreler veriin nasıl gösterileceğine karar veren gruplardır. Yeni bir grup tanımlayabilir ya da varolanı değiştirebilirsiniz.

Element Hierarchy: Verinin hangi kademelerde raporlanayacağını belirleyen hierarşik yapıyı düzenleyen birimdir.

Module Explorer: En çok kullanılan birimdir ve SQL sorguları ile dinamik raporlar üretmeye yarar. Hangi tarihte ve hangi filtrelerle, hangi element hierarşisiyle görmek istiyorsanız, veriyi o şekilde gösterir.

Reports: Klasik raporlardır ve SMS,e-posta veya .txt,.doc,.pdf uzantılı dosya olarak çıktı sunar. Genelde günlük, haftalık, aylık ve yıllık raporları takip etmek isteyen müşteriye sunulabilir. Arayüzünün hazırlanması son derece kolaydır.

Alarms: Fault management kısmına, belirli limitleri tanımladıktan sonra, snmp poller aracılığı ile gönderdiğimiz alarmları yükseltir. Bu alarmlar, müşteri tarafından belirlenebilir ve limitleri aşarsa hata yönetim birimine aktarılır.

Administrative Tools: Optima kullanıcılarını tanımlamaya ve veritabanında oluşturmaya yarar. Bu kullanıcılar 3 ayrı grupta toplanır. Optima_Administrator, Optima_Advanced_User, Optima_Tool_User. Tool_User sadece read-only access'e sahiptir ve yetkileri sınırlıdır. Administrator ise programa tam olarak hakim olabilen kullanıcı grubudur. Yeni kullanıcılar yaratılırken bu gruplar dikkate alınır.

Yukarıdaki bilgiler son derece yüzeysel bilgilerdir ve daha detaylı yazarsam da kitap haline dönüştürülebilirler :) OPTIMA ile uğraşan ve problem yaşayan okuyucular bana e-posta gönderebilirler.

Optima'nın şu anda kullandığı veritabanı ve versiyonu ise Oracle DB 10gR2'dir. Yani gelmiş geçmiş en istikrarlı, tutarlı veritabanıdır.

İyi haftasonları,

Ogan

Hiç yorum yok:

Takip et: @oganozdogan