15 Eylül 2011 Perşembe

Oracle Veritabanı 11g - Case Sensitive Şifreleme

Oracle Veritabanı 11g - Case Sensitive Şifreleme

Oracle veritabanı 11g versiyonu ile birlikte gelen case sensitive şifre özelliği hakkında biraz konuşalım. Bildiğiniz gibi 11g versiyonundan önceki versiyonlarda kullanıcı şifrelerinin büyük, küçük ya da karışık düzenle olmasının bir anlamı yoktu. 11g versiyonu ile birlikte bu değişti. Bir örnek;

SQL> show parameter sec_case_sensitive_logon

NAME                                            TYPE                      VALUE
----------------------------------------------------------------------------
sec_case_sensitive_logon              boolean                     TRUE

Veritabanının kurulmasıyla birlikte varsayılan olarak TRUE gelen bu değeri FALSE yapıp case sensitive bilgisini devre dışı bırakabilirsiniz.

SQL> alter system set sec_case_sensitive_logon = FALSE scope = memory;

System altered.

SQL> conn hr/HR@orcl
Connected.
SQL> conn hr/hR@orcl
Connected.
SQL> conn hr/hr@orcl
Connected.
SQL> conn / as sysdba
Connected.
SQL> alter system set sec_case_sensitive_logon = TRUE scope = memory;

System altered.

SQL> conn hr/HR@orcl
ERROR:
ORA-01017: invalid username/password; logon denied


Warning: You are no longer connected to ORACLE.
SQL> conn hr/hr@orcl
Connected.

Sys şifrelerini de değiştirebilmek ve bu şekilde yönetmek mümkün. Bunun için password file'a eklenen "ignorecase" parametresinden yardım alalım ve password file'da da değişikliği geçerli kılalım.

[oracle@db112 dbs]$ orapwd file=orapworcl password=oracle ignorecase=Y force=Y entries=5;
[oracle@db112 dbs]$ sqlplus sys/ORAcle@orcl as sysdba

SQL*Plus: Release 11.2.0.1.0 Production on Thu Sep 15 00:15:05 2011

Copyright (c) 1982, 2009, Oracle. All rights reserved.


Connected to:
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.1.0 - Production
With the Partitioning, Oracle Label Security, OLAP, Data Mining,
Oracle Database Vault and Real Application Testing options

SQL> show parameter sec_case_sensitive_logon

NAME                                                TYPE                  VALUE
----------------------------------------------------------------------------
sec_case_sensitive_logon                   boolean                TRUE

SQL> exit
Disconnected from Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.1.0 - Production
With the Partitioning, Oracle Label Security, OLAP, Data Mining,
Oracle Database Vault and Real Application Testing options
[oracle@db112 dbs]$ orapwd file=orapworcl password=oracle ignorecase=Y force=Y entries=5;
[oracle@db112 dbs]$ sqlplus sys/ORAcle@orcl as sysdba

SQL*Plus: Release 11.2.0.1.0 Production on Thu Sep 15 00:15:05 2011

Copyright (c) 1982, 2009, Oracle. All rights reserved.

ERROR:
ORA-01017: invalid username/password; logon denied


Enter user-name: sys as sysdba
Enter password: oracle

Connected to:
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.1.0 - Production
With the Partitioning, Oracle Label Security, OLAP, Data Mining,
Oracle Database Vault and Real Application Testing options

SQL>

İyi çalışmalar.

Ogan

Hiç yorum yok:

Takip et: @oganozdogan